MATERIAL DE ELABORACIÓN PROPIA

Esta páxina irase "nutrindo" co distinto material de elaboración propia que vaiamos facendo para levar a cabo o proxecto.


- LETRAS DO PROXECTO:


- BITS DE SINAIS:

- UN XOGO DE PARELLAS:

-  UN XOGO DE DOMINÓ:

- O XOGO DA OCA DA BICICLETA CLETA:

-  GLOGSTER CON XOGOS SOBRE OS SINAIS:LARETAS
PRESENTACIÓN
PARTES DUNHA RÚA
DESPEDIDA


SEMAFORÍN

CARNET DO PEÓNLIBRO LIM: A RÚA/LA CALLEhttp://dl.dropbox.com/u/14722558/calle/educacionvial.html

POESÍA GLORIA FUERTES:
- Video:- Gif animado:- Ficha:

PASAXEIROS DE COCHES:
- Presentación en galego:

CONSELLOS PARA VIAXAR EN COCH...- Presentación en castelán:

PASAJEROS DE COCHES


- Fichas en galego:- Fichas en castelán: